Telefontider v. 25
<< >>
Måndag 15:00-18:00
Tisdag 15:00-18:00
Onsdag 15:00-18:00
Torsdag 15:00-18:00
Fredag 10:00-13:00
Lördag Stängt
Söndag Stängt

Inlämning och avhämntning alltid efter överenskommelse. Ovan angivna tider är enbart för att se när jag kan svara i telefon/sms.

Snabblänkar
vattenkraft.info
Wasaschema
Träningssidan
Fiskeklubben Filip
Tommy Jansson Ved & Entreprenad
 
Återförsäljare för
Webhallen
Sandberg
EET

Köpvillkor

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning

Beställningar sker via Internet, mail, telefon eller personlig kontakt. Ett avtal upprättas efter beställning och detta ska då köparen godkänna. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Priser

Alla priser som anges på våra sidor bygger på betalning med faktura såvida ej annat avtalats. Faktureringskostnad (f.n. 20 kr) och moms tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller vid beställning. Vi råder ej över prisförändringar på marknaden, varför priset som gäller vid beställningstillfället även gäller vid leveranstillfället.

Leverans av tjänst

Alla material som skall finnas med på hemsidan skall vara tillgängligt för mig. Om jag ska jobba mot er server behöver jag även full tillgång till denna. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej godkänd beställning, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa ytterligare en gång är detta att betrakta såsom en ny order. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar tjänsten är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av tjänst sker endast på kunds begäran och medför ytterligare kostnad för kund.

Förändring av order

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på tjänst, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd tjänst vilken ej kan leverars. Vid ändring av tjänst på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och handlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att acceptera beställs tjänst. Avbeställning av tjänst vilken köpts eller programmerats speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma tjänst från vår leverantör eller programmerat denna tjänst själva. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. Distansavtalslagen ger ej kund rätt att begära återbetalning av kostnader för annan utförd tjänst vilken köpts eller programmerats speciellt för kund.

Reklamationer

Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Dataförlust

Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Vi uppmanar därför köpare att alltid ta erforderlig backup på all data, samt alltid tillse att vital information på lagringsmedium vilket skickas till oss för någon form av åtgärd, även sparas på annat lämpligt medium.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Garanti

Efter att jag har lyssnat på dina önskemål presenterar jag ett designförslag. Skulle du inte vara nöjd med designförslaget tar jag gärna fram ett nytt åt dig. Är du nöjd med designen och meddelar mig detta muntligen eller via mail ser jag det som godkänt och du kan inte begära en ny omdesign utan kostnad.

Copyright

Fram tills att full betalning är erlagd äger Kuhlins Webdesign rättigheterna till förslaget. Därefter har du upphovsrätten till materialet.

Avhämnting av inlämnade varor

Efter jag har meddelat att er vara/-or är klara för avhämntning ansvarar jag för dessa 1 månad. Därefter kan de komma att säljas eller lämnas till återvinning.